Yazar

Gazeteci Ferhat Aydoğan’ın kaleme aldığı Devlet Aklı ve Bekâ kavramı adlı yazısında Devleti salt bir kurumsal yapı olarak algılamak ve sadece bu algı üzerinden yüceltmek, Millet olma bilincine ulaşmak isteyen bir toplum için hatalı bir algıdır dedi. Aydoğan sözlerine şöyle devam etti ; Devleti yücelten olgu, kurumsal yapısı ve binaları...
09.11.2022
0
14