Tüm Yazarlar

Kâinatta “esbab ve müsebbebat” görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en a’lâ bir sebep, en âdi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir, müsebbebleri yapan başkadır. Mesela, hadsiz masnuattan yalnız cüz’î bir misal olarak insan başı içinde bir hardal...
23.01.2023
Kalitenin çok fazla tanımları yapılmıstır. kalitenin tanımlarına bakıldığında aslında ana fikir aynıdır.işte kalitenin birkaç tanımı: Kalite “ Bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamı.” Değer olarak, ürünün teknik özelliklerine uyması olarak, ihtiyaçlara uygunluk olarak,...